Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering

Proefvaarten RPA 8

Momenteel doet scheepswerf Kooiman proefvaarten met het nieuwste patrouillevaartuig van het Havenbedrijf Rotterdam. ErgoS heeft bijgedragen aan dit schip, onder meer met een zichtlijnenstudie, het ontwerp van het stuurhuis, vaar- en commandowerkplekken, cameraplan en Interior Design. Het is zowel in technisch als ergonomisch opzicht een bijzonder innovatief vaartuig geworden. Voor de schippers is de uitvoering van de vaarwerkplek de meest in het oog springende verandering. In het nieuwe ontwerp is de werkplek uitgevoerd als een enkelvoudig vrijstaand ‘eiland’. Alle bedieningsmiddelen zijn gerangschikt naast in plaats van vóór de schipper. Daardoor hoeft men niet eerst een railstoel te bedienen om even op te kunnen staan, en wordt het wisselen van werkpositie gemakkelijker en vanzelfsprekender.

Een leuk artikel van De Binnenvaartkrant over de RPA 8: http://www.binnenvaartkrant.nl/nieuws/vaart/rpa-8-uniek-in-verbruik-uitstoot-snelheid-en-golfslag/

©2016 Ergos    |     Disclaimer     |     Sitemap
Ontwerp: Webton.nl