Bridge the gap between operations & engineering

Mensgericht ontwerpen

Mensgericht ontwerp focust zich op de gebruiker als onderdeel van het productiesysteem. Fundamentele elementen daarvan zijn: een systeembenadering, een ontwerpgerichte aanpak en een focus op zowel ’prestatie’ als op ’welzijn’.

De mensgerichte aanpak zorgt ervoor dat de belangen, de mogelijkheden en beperkingen van alle belanghebbenden in het project worden afgewogen. Tijdens het ontwerpproces vergelijken we mogelijke oplossingen steeds met het geformuleerde Programma van Eisen en de randvoorwaarden van het project.

Gebruikersparticipatie

Mensgericht ontwerpen is alleen mogelijk met de inbreng van gebruikers. Tijdens de uitvoering van onze projecten wordt er een systematische aanpak voor gebruikersparticipatie toegepast. Over het algemeen wordt er een werkgroep samengesteld uit eindgebruikers, om feedback te geven op de HFE-activiteiten. Communicatiemomenten in projecten zijn:

  • Taakanalyse (observaties, interviews en feedback)
  • Schetsen van gebouw en werkplekinrichting
  • Modellen of prototypes
  • Korte cursussen over ergonomische onderwerpen

Ook in lastige werksituaties slagen we erin om de kennis en ervaring van gebruikers in het project te integreren. Eén van onze doelen daarbij is om ook is het belang van de verandering bij gebruikers onder te aandacht te brengen. Naast 3D computermodellen zijn prototypes en mock-ups (levensgrote modellen) hierbij vaak heel nuttig. Het is de methode om gebruikers ‘hands-on’ ervaringen te bieden met het nieuwe ontwerp. Dat kan essentieel zijn voor de acceptatie van het eindresultaat door alle betrokkenen. Daarnaast helpt een mock-up ook om snel praktische oplossingen te vinden bij gedetailleerde ontwerp vragen.

ErgoS is in het bezit van een mock-up gereedschapskist voor het snel en eenvoudig opbouwen van 1:1 mock-ups van werkplekken, inrichtingen van ruimtes enz.

©2016 Ergos    |     Disclaimer     |     Sitemap
Ontwerp: Webton.nl