Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering

Nieuws

Proefvaarten RPA 8

November14

Momenteel doet scheepswerf Kooiman proefvaarten met het nieuwste patrouillevaartuig van het Havenbedrijf Rotterdam. ErgoS heeft bijgedragen aan dit schip, onder meer met een zichtlijnenstudie, het ontwerp van het stuurhuis, vaar- en commandowerkplekken, cameraplan en Interior Design. Lees meer… 

Trends in Autonome Systemen

November01

Binnenkort zullen autonome schepen door de Trondheim Fjord of langs de oostkust van Noorwegen varen. De vraag is: kunnen autonome schepen ook onbemand zijn? Onderzoekers hebben hier verschillende meningen over, zo werd duidelijk tijdens de Human Factors in Control bijeenkomst op 17 en 18 oktober 2017 in Trondheim. Lees meer…

Brochure - Maritime Human Factors

October16

Vanaf nu beschikbaar: de brochure over maritieme ergonomie! Een Engelstalig overzicht van de belangrijkste aspecten van Human Factors in de maritieme sector.

 

ErgoS on- en off-shore betrokken bij gaswinning Egypte

October05

Af en toe komt het voor dat we via geheel verschillende contractors en invalshoeken bij één project zijn betrokken. Dat is nu het geval bij een project van BP voor gaswinning in de West-Nile-Delta. Lees meer…

De Cursus Ergonomie Najaar 2017 gaat definitief door. U kunt zich nog opgeven!

September12

Op 31 oktober gaat de cursus Ergonomie van start. We hebben al voldoende cursisten mogen inschrijven om de cursus door te laten gaan, maar er zijn nog plaatsen vrij! De Cursus Ergonomie is een complete twaalfdaagse cursus waarin het vakgebied in de volle breedte wordt behandeld. Lees meer… 

ErgoS werkt mee aan het schip van de toekomst

June22

Onbemande op afstand bediende schepen zijn trending topic in de wereld van de scheepvaart. Voor één van onze opdrachtgevers in deze sector werkt ErgoS mee aan het schip van de toekomst. Of het helemaal zonder bemanning zal gaan varen is nog de vraag, maar dat het een revolutionair concept zal worden is al zeker. 

Twaalfdaagse cursus Ergonomie Najaar

June21

In deze brede cursus maakt u kennis met de toeleverende disciplines zoals mensmeetkunde, ontwerpleer, techniek, functieleer, arbeidspsychologie, anatomie en fysiologie. Naast basiskennis reiken wij een systematische aanpak aan voor de analyse van werk en werkplekken en het uitwerken van verbetervoorstellen. Theorie wordt afgewisseld met oefeningen en voorbeelden uit de praktijk. Lees meer…

Leaflet – Control Centre Ergonomics

June16

Een compleet Engelstalig overzicht van de “Human Factors”, die een controlekamer project tot een succes maken. Dat begint met een gedegen situatie-analyse, gevolgd door een systematisch en door 3D technieken ondersteund ontwerp van de ruimte, de werkplekken, én de werkorganisatie. Lees meer… 

Bærekraft en ErgoS bundelen kennis en ervaring

June10

Bærekraftig Arbeidsmiljø WE Sustain uit Oslo (Noorwegen) en ErgoS gaan samenwerken op het gebied van de ergonomie in zowel de olie & gas industrie, als voor de scheepvaart. Lees meer… 

Onbekend maar waardevol: HFC Forum

June02

ErgoS is lid van Human Factors in Control, afgekort tot het HFC Forum, een internationaal netwerk van mensen die dagelijks met Human Factors te maken hebben. Het forum organiseert jaarlijks in mei en oktober een conferentie vaak met gerenommeerde gastsprekers. Deze keer was het thema ”Organizational safety and safety culture – current challenges and future directions“. Lees meer…

©2016 Ergos    |     Disclaimer     |     Sitemap
Ontwerp: Webton.nl