Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering

Expertise

ErgoS heeft meer dan dertig jaar ervaring op het gebied vanAkzoNobel-EssentFoto6 Human Factors optimalisaties in verschillende branches, zoals procesindustrie, scheepvaart, luchtvaart, gezondheidszorg, transport en logistiek. We voeren projecten uit in Nederland, Groot-Brittannië, België, Duitsland, Noorwegen, Turkije, Saudi Arabië, Cariben, Australië, Ierland en China. Onze mensen hebben uiteenlopende achtergronden en werkervaring en zijn zowel adviseurs als engineers. Afhankelijk  van de aard van een project stellen we steeds het meest geschikte team samen.

Onze projectscope dekt het gehele ontwerpproces, van haalbaarheidsstudie tot implementatie. We leveren fotorealistische visualisaties, gedetailleerde specificaties voor materialen en complete bouwtekeningen, klaar om te worden doorgestuurd naar leveranciers en uitvoerders. Indien nodig of gewenst, ontwikkelen en testen we onze ontwerpoplossingen in reeds lopende projecten.

Op het gebied van Mens Computer Interactie hebben we ruime ervaring in het optimaliseren van software, interface design en de presentatie van informatie. Onze ontwerpen hebben meer effectiviteit, efficiëntie en meer werkcomfort als resultaat.

Educatie en onderzoek

ErgoS ondersteunt de ontwikkeling van kennis op het gebied van Human Factors. Daarom krijgen onderwijs, het ontwikkelen van lesmateriaal, onderzoek en publicaties binnen ons bedrijf speciale aandacht.

Het EON-instituut (Ergonomie Opleidingen Nederland – Instituut voor Ergonomie training) maakt deel uit van de activiteiten van ErgoS. Voor EON maken en geven de medewerkers van ErgoS cursussen en workshops over ergonomische onderwerpen.

ErgoS is geregeld betrokken bij onderzoeksprojecten, zelfstandig of in samenwerking met andere partijen. In het verleden hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar de algemene controle van een industrieel proces en het alarmmanagement in het bijzonder. Recent zijn we betrokken geweest bij een onderzoek naar Human Factors en CCTV-beelden.

Binnen een lopend project is aanvullend onderzoek soms noodzakelijk. Wij zijn in staat om antwoorden te formuleren op specifieke onderzoeksvragen.

©2016 Ergos    |     Disclaimer     |     Sitemap
Ontwerp: Webton.nl