Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering

Logistiek

In productie- en logistieke bedrijven wordt veel werk door mensenhanden uitgevoerd.  Goed ontworpen taken en werkplekken verhogen de productiviteit en verlagen de gezondheidsrisico’s.

Op het gebied van werkbelasting biedt ErgoS:

 • Analyse en oplossingen van klachten over werkdruk
 • Optimaal ontwerp van nieuwe machines, productielijn en/of hulpmiddelen
 • Optimalisering van omstandigheden waaronder lichamelijk zwaar werk wordt gedaan

Onderzoek van ErgoS laat zien dat een gevoel van hoge werkdruk vaker een signaal van ontevredenheid over de organisatie van het werk is, dan dat er sprake is van teveel werk. ErgoS objectiveert de signalen en klachten en ondersteunt bij het optimaliseren van werkbelasting.

Onze aandachtspunten bij (her-)ontwerp kunnen zijn:

 • Efficiency
  • Taakverdeling mens – machine
  • Optimale looproutes
  • Gevolgen van machinefouten voor het werk van de operator
 • Omgevingsfactoren: klimaat, geluid, licht en verlichting
 • Werklast
  • Mentaal (taakvariatie, informatieverwerking, verantwoordelijkheden en bevoegdheden)
  • Fysiek (repeterend werk, tillen, duwen/trekken, werkhouding)
 • Veiligheid
  • Struikelgevaar
  • Bereikbaarheid machines

Onze projecten

Afvalverwerkingsbedrijf ARN
Weegstation

Afvalverwerkingsbedrijf ARN - Weegstation

Afvalverwerkingsbedrijf ARN beschikt over het meest spectaculaire weegstation van Nederland. ErgoS heeft jaren geleden voor dit weegstation onder meer de inrichting, werkplekken en werkwijze uitgewerkt en werkt nu samen met de gebruikers aan de verdere ontwikkeling ervan.

Bagageafhandeling op vliegvelden

Bagageafhandeling op vliegvelden -

Op het gebied van luchtvaart is ErgoS actief op een breed scala aan onderwerpen. Een aantal van deze onderwerpen zijn: bagageafhandeling (handmatig en automatisch), check-in balies, controlecentra, interface design, werkorganisatie en bewaking en beveiliging (CCTV). ErgoS heeft op dit gebied nauw samengewerkt met fabrikanten en luchtvaartorganisaties.

Bagageafhandeling is op grote vliegvelden geautomatiseerd. Desondanks is handmatige bagageafhandeling onvermijdelijk. Het betreft bijvoorbeeld het laden en lossen van containers of de identificatie van bagage met ontbrekende of onleesbare labels.

Voor elk type werkplek is een veldonderzoek uitgevoerd met behulp van een full scale mock-up model.

Projecten met betrekking tot bagageafhandeling zijn uitgevoerd op de luchthavens Londen Heathrow en Paris-Charles de Gaulle.

Australian Post
Postpakketten sorteer machine

Australian Post - Postpakketten sorteer machine

Nieuwe geautomatiseerde pakketverwekingssystemen zijn ontwikkeld door Vanderlande Industries voor Australia Post in Melbourne en Sydney. Hoewel de systemen geautomatiseerd zijn, is handmatige pakketverweking niet te voorkomen. De handmatige verwerking moet aan Human Factors eisen voldoen. Daarvoor werd er een onafhankelijke evaluatie van de nieuwe werkplekken door ErgoS uitgevoerd.

De volgende procedure is gevolgd:

 • Het bepalen van de beoordelingscriteria, gebaseerd op de Australia Post specificaties (MPE-OHS Ergonomics) en andere Australische normen en wet- en regelgevingsdocumenten.
 • Het vaststellen van de gebruikerspopulatie en de operationele taken met inbegrip van taakduur en verwachte werkhoudingen.
 • Het bepalen van de essentiële afmetingen van werkplekken en hun directe omgeving (engineering tekeningen door VanderLande Industries).
 • Validatie en verificatie van het ontwerp (beoordeling van de naleving van het algemene project en de Human Factors eisen.
 • Rapportage

Masterfood
Productielijn

Masterfood - Productielijn

Bij een levensmiddelenfabriek bleek uit de taakanalyse dat de operators hun tijd verdelen tussen verhelpen van storingen en het vullen van dozenvouwmachines. De operators vinden het verhelpen van processtoringen het interessantste deel van hun taak.

Procesverstoringen verhelpen is typisch een taak met toegevoegde waarde voor een operator: geen apparaat kan flexibeler en creatiever oplossen.

Voor een nieuwe productielijn wilden de engineers in hun ontwerp de dozen-vouwers en storingsbronnen bij elkaar plaatsen, vanuit de visie dat de operator lopende van storing naar storing, tegelijk de magazijnen bijvult.

Na analyse vonden wij een andere oplossing. De capaciteit van de dozen-vulmachine is vergroot, waardoor ze nog maar één keer per uur moeten worden bijgevuld. Daardoor waren er minder aan- en afvoerbanden nodig en konden de operators meer tijd besteden aan het oplossen van storingen.

Er ontstond meer ruimte om de machines met een hoge storingsfrequentie dicht bij elkaar te plaatsen en tussen deze apparaten een vrije doorloop te realiseren. Machines met een hoog geluidsniveau werden bij elkaar in een afgesloten ruimte geplaatst om het lawaai in te dammen.

©2016 Ergos    |     Disclaimer     |     Sitemap
Ontwerp: Webton.nl