Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering

Interface ontwerp

HMI – Human Machine Interface (vooral in industrie en procesbesturing),
MMI – Man Machine Interaction of Mens-Machine Interacie,
HCI  – Human Computer Interaction,
UX   – User eXperience, (vooral voor commerciële en publieke toepassingen)
GUI  – Graphical User Interface,
Dit zijn alle gangbare afkortingen voor een (ontwerp van) interface. Ongeacht de kreet, is het altijd nodig om het ontwerp te richten op de taken die het systeem (mens + machines + procedures) moet uitvoeren. Het analyseren van die taken geeft een goede context voor de afweging van de voor- en nadelen bij lastige ontwerpkeuzes. Het resultaat hiervan is uiteindelijk een interface ontwerp dat optimaal aansluit bij de menselijke cognitieve capaciteiten en beperkingen.

Een goed interface is:

 • Effectief; het doel van de taak wordt bereikt.
 • Efficiënt; er is weinig inspanning nodig van de gebruiker.
 • Comfortabel, motiverend, aantrekkelijk en stimulerend voor de gebruiker.

De eisen voor HMI bij gebruik in professionele setting zijn anders dan de eisen voor UX-ontwerpen die commercieel succes willen in het publieke domein.

ErgoS ondersteunt uw interface ontwerp met:

 • Functionele analyse.
 • Functioneel ontwerp.
 • Detailontwerp en vormgeving.
 • Organisatie van gebruikersparticipatie.
 • Workshops en begeleiding voor ontwerpers

In procesbesturingsprojecten stellen we eerst de eisen vast voor de informatie en de bedieningen. Vervolgens ontwerpen we in veel gevallen een interactiestijl en een bibliotheek met symbolen. Daarmee worden dan een aantal typerende, complexe, schematics gemaakt voor evaluatie met gebruikers.. Het ontwerpen van een interactiestijl kan resulteren in gedetailleerde stijlgidsen, ter ondersteuning van een consistent ontwerp voor alle graphics en interacties. In sommige projecten ontwerpen we alle schermen; vaker begeleiden we ontwerpers of eindgebruikers bij het ontwerpen van hun eigen ‘procesplaten’.

Quick scan

ErgoS kan snel een applicatie, dienst of productiesysteem scannen. Dit levert een lijst verbeterpunten op met prioriteiten, termijnen en kosten. Dit is zinvol in situaties waar productiviteit achterblijft bij de verwachting of waar eindgebruikers klagen over omslachtige software, RSI-klachten of oogklachten hebben.

Agile, scrum, increments

In software projecten passen we onze aanpak aan bij die van u, zoals agile ontwikkeling. Onze bijdragen lopen in dat geval synchroon met scrum sprints. We hebben daarbij wel één bedenking: Het is een misverstand dat voortschrijdende gebruikerstesten uiteindelijk zullen leiden tot een optimaal bruikbaar product. Gebruikersevaluatie is zeker nodig, maar als het initiële ontwerp niet goed aansluit op de taak van de gebruiker, is het telkens testen en bijstellen een vertragend en kostbaar trial-and-error proces, met een niet-optimaal resultaat. Kortom we willen wèl degelijke analyses voorafgaand aan het scrummen.

We ondersteunen het ontwerpteam met voorstellen en organiseren de gebruikersevaluatie van ontwerpstappen. Tijdens de gebruikersevaluaties zijn we vooral op zoek naar de argumenten achter het gebruikersoordeel. Gebruikers zijn zich in het begin vaak nog niet bewust van waarom ze iets goed of slecht vinden, terwijl die argumenten van doorslaggevend belang zijn voor ontwerpbeslissingen. Gebruikersevaluatie is niet zozeer het verzamelen van meningen, maar gaat vooral om het achterhalen van de kern van taken en het vereenvoudigen van informatie, waarneming en besturing. Anders gezegd: gebruikers hebben altijd gelijk met hun gebruikerservaring, maar gebruikers zijn geen analisten, noch ontwerpers.

Workshops

ErgoS tilt uw ontwerpteam naar een hoger niveau met workshops van een paar uur (paar dagen kan ook), over allerlei aspecten van interactie ontwerp, zoals:

 • Analyse; leren om gebruikers efficiënt te interviewen en te observeren.
 • Organisatie van gebruikersparticipatie, met weinig ‘trial-and-error’.
 • Informatie ontwerp
 • Dialoogontwerp
 • De do’s and don’ts bij schermindeling, zowel op smartphone, tablet, desktop als op videowall.

 

 

©2016 Ergos    |     Disclaimer     |     Sitemap
Ontwerp: Webton.nl