Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering

R&D

ErgoS houdt zich bezig met ergonomisch advies en ontwerp. Tevens ondersteunen we de ontwikkeling van kennis op het gebied van Ergonomie / Human Factors Engineering (HFE). Daarom behoren naast advies en ontwerp ook het uitvoeren van onderzoeksopdrachten, het verzorgen van toegepaste wetenschappelijke publicaties, het ontwikkelen van didactisch materiaal en het geven van onderwijs tot de kernactiviteiten van ons bedrijf.

Onderwijs

Praktijkgericht onderwijs bevordert het ergonomisch denken en handelen van technici en projectmedewerkers. Dat is de reden dat Ergonomie Opleidingen Nederland onderdeel is van onze ErgoS activiteiten. Medewerkers van ErgoS ontwikkelen cursussen en workshops en doceren diverse ergonomische onderwerpen. Lees hier meer over onze Ergonomie Opleidingen.

Onderzoek

ErgoS is vaak betrokken bij onderzoeksprojecten, zowel zelfstandig vanuit eigen belangstelling als in samenwerking met andere partijen. In het verleden is uitgebreid onderzoek gedaan naar procesbewaking in het algemeen en alarmmanagement in het bijzonder. Op dit moment zijn we betrokken bij een onderzoek naar ergonomische praktijkrichtlijnen voor het ontwerp van CCTV-systemen.

Publicaties

Klik hier voor een aantal wetenschappelijke publicaties (boeken, artikelen en papers) – geschreven door ErgoS of in samenwerking met medewerkers van ErgoS.

©2016 Ergos    |     Disclaimer     |     Sitemap
Ontwerp: Webton.nl