Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering

CCTV Richtlijnen

HF Richtlijnen voor CCTV toezicht in controlekamers

Een CCTV-systeem is een mens-machine systeem dat bestaat uit een geobserveerde realiteit, camera’s, transmissie, displays, beeldpresentatie, werkplek(ken) en taken van operators waaronder cognitieve informatieverwerking. CCTV wordt gebruikt voor verkeerstoezicht, tunnelveiligheid, objectbesturing, toezicht, beveiliging, bediening op afstand, enzovoort.Er zijn erkende Human Factors (HF) richtlijnen beschikbaar voor algemeen controlekamer ontwerp. Deze standaarden behandelen echter nauwelijks CCTV in controlekamers. Daarom is ErgoS het onderzoeksproject Human Factors of CCTV in de praktijk gestart. Vier onderzoekspartners en 13 ondersteunende organisaties werden gevonden rondom deze vraag: Wat zou een operator betrouwbaar moeten kunnen zien, detecteren of lezen op CCTV beelden? En aan welke HF eisen moet daarom voldaan worden door het CCTV systeem?

Samenvatting van de resultaten

 

 • Literatuurstudie: 40 recente publicaties. Over het algemeen is de HF literatuur op het gebied van CCTV beperkt, vooral wat betreft (afstand) bedientaken.
 • Richtlijnen zijn niet consistent en wetenschappelijk bewijs is vrij mager.
 • Acht CCTV controlekamers zijn systematisch geanalyseerd door ervaren ergonomen door middel van een gestandaardiseerd analyse protocol. Sommige bevindingen spreken eerder gepubliceerde richtlijnen tegen, bijvoorbeeld wat betreft het aantal beelden dat aan de operator gepresenteerd wordt.
 • Verrassend genoeg zijn er weinig wetenschappelijke publicaties over de reductie van beeldkwaliteit, testkaarten en testprocedures. In een laboratorium-setting zijn gemedieerde beelden en niet-gemedieerde beelden (direct zicht) met elkaar vergeleken met behulp van een Vidilabs kaart, een Rotakin en een Landolt C kaart (gezichtsscherpte).

Voorlopige richtlijnen

Een document met voorlopige HF Richtlijnen is nu beschikbaar. Het document volgt de structuur van de ISO 11064 standaard over het ontwerp van controlekamers. Hoofdstukken zijn:

 1. Projectergonomie – het ontwerpproces
 2. Systeembeschrijving
 3. Taken en functies
 4. Controlekamer lay-out en werkplek ontwerp
 5. Beeldpresentatie en interactieontwerp

Tijdens de volgende fase van het project zullen de voorlopige richtlijnen getest worden in de praktijk. Het project zal daarnaast verder ingaan op verscheidene vragen die nog openstaan, zoals:

 • CCTV beeldkwaliteit en het aantal beelden gepresenteerd aan een operator
 • CCTV beeldcomplexiteit (inhoud) en werkbelasting van de operator
 • Verificatie van de validiteit en praktisch nut (instructies) van testkaarten
 • CCTV applicaties die nog niet binnen de scope vielen, zoals geautomatiseerde inhoudsanalyse van CCTV beelden, post-event analyse van CCTV beelden en speciale camera’s

Projectorganisatie en fondsen

Een belangrijk onderdeel van onze onderzoeksprojecten is een actieve deelname van de projectpartners in een Workshop-vorm. Elke projectpartner draagt € 8.000,- euro bij en krijgt daarvoor de resultaten van een grootschalig onderzoeksproject terug  and gets in return the results of a large scale research project, evenals deelname aan verscheidene Workshops waarbij specifieke kennis kan worden aangevuld. Nieuwe partners zijn welkom om mee te doen.We richten op dezelfde bijdrage als in fase I (€ 8.000). Daarnaast zullen nieuwe partners ook gevraagd worden om bij te dragen aan de resultaten van fase I.

Geïnteresseerd? Neem voor meer informatie contact op met Ruud Pikaar of download ons onderzoeksvoorstel (Engels).

Onderzoekspartners

 

 • ErgoS Human Factors Engineering (Enschede)
 • ICA – HAN University of Applied Sciences (Arnhem)
 • Intergo (Utrecht)
 • VHP human performance (The Hague)

Projectpartners (projectfase 2012-2013)

 

 • H.I.T.T. Traffic
 • IHC Dredgers / IHC Beaver Dredgers
 • Nedap Security Management
 • NS Concern safety, dep. Security
 • ProRail ICT Services
 • Royal HaskoningDHV
 • Total E&P Netherlands B.V.
 • Vopak Management Netherlands B.V.
 • Waterschap Hollandse Delta
 • DG-Organisatie Bedrijfsvoering Rijk
 • Provincie Noord-Holland
 • Rijksbelastingdienst
 • Rijkswaterstaat – DVS
©2016 Ergos    |     Disclaimer     |     Sitemap
Ontwerp: Webton.nl