Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering

Validatie en verificatie

Een ontwerpproject heeft in de regel meerdere mijlpalen die een formele Human Factors (HF) validatie en verificatie (V&V) vereisen. Zo is in Noorwegen een dergelijke toetsing van de HF bijdrage aan het ontwerp van een controlekamer, boor-  of kraancabine, verplicht.

Validatie betreft het beantwoorden van de vraag: hebben we het juiste systeem ontworpen?

  • Toets of het werk met de beschikbare hulpmiddelen werkplekken zonder noemenswaardige gezondheids- en veiligheidsrisico’s, efficiënt kan worden uitgevoerd.

Verificatie houdt verband met de vraag: hebben we het systeem correct gebouwd?

  • Toets of het technische ontwerp voldoet aan de specificaties van het ontwerp.

Als ErgoS niet betrokken is geweest bij het daadwerkelijke ontwerp, kunnen we een onafhankelijke beoordeling of V & V van het ontwerp uitvoeren. Centraal staat daarin de mate van naleving van HF-normen, principes en wettelijke regels.

Een uitstekende methode, is de “CRIOP aanpak” of de Crisis Interventie en Operability analyse (zie www.criop.sintef.no).

  1. De CRIOP methode bevat een stappenplan voor de voorbereiding en  organisatie van V & V sessies. Daarnaast  zijn er checklists voor een systematische beoordeling van respectievelijk layout, werkomgeving, besturings- en veiligheidssystemen, werkorganisatie, procedures & werkbeschrijvingen, training & competentie en E-operaties (sturen op afstand).
  2. Een kenmerk van de CRIOP- aanpak is het organiseren van een workshop waaraan alle belanghebbenden (operators, ontwerpers, project management, specialisten) deelnemen. Tijdens de workshop worden zowel de checklists als scenario’s van mogelijke gebeurtenissen (bijv. calamiteiten) doorgenomen. We kunnen stellen dat er, tijdens dergelijke sessies, altijd onverwachte zaken naar voren komen. Dit zijn bijvoorbeeld onderwerpen die ter discussie worden gesteld door operators, waar door de ingenieur of ontwerper nog geen rekening mee was gehouden.

ErgoS heeft in verschillende projecten ervaring opgedaan met een formele Validatie & Verificatie, waarin de CRIOP methode werd toegepast:

  • V & V van een olie- en gasproductie-platform (detail ontwerp), zowel voor de controle kamer als kraancabines.
  • V & V van een controlekamer voor olie- en gasproductie-platform (FEED); als ontwerpers hierin hebben wij deelgenomen aan de HF V & V.
  • Centrale controlekamer van een grote LNG-terminal; de HF V & V fungeerde als uitgangspunt voor het verdere ontwerp van de controlekamer.

De ervaringen van ErgoS zijn gepubliceerd door de Society of Petroleum Engineers OnePetro ( “Human Factors in Control Room Design & Effective Operator Participatie”, Aberdeen 2016). Wij kunnen u, op verzoek, het volledige document toesturen.

Enkele typische bevindingen tijdens een V & V workshop sessie:

  • Gebaseerd op HF richtlijnen werd een operators console, met 7 naast elkaar geplaatste breedbeeldschermen niet acceptabel bevonden (te veel schermen voor een goed overzicht vanuit een zittende positie aan het console). Resultaat: aanbeveling om de mogelijkheden te onderzoeken het aantal schermen te verminderen, o.a. door integratie van diverse software pakketten op een scherm. In de layout van een controle centrum waren drie volledige operator desks opgenomen terwijl voor deze taak één of soms twee operators nodig waren. De reviewers verwachtten een lage werkdruk tijdens normale procesomstandigheden. Bekend is dat geringe werkdruk veiligheidsrisico’s met zich meebrengt (verveling, laag alertheidsniveau). We hebben geadviseerd om te kijken naar de werkbelasting en het aantal desks.
  • HMI / Interactie design vindt meestal plaats na het ontwerptraject van het gebouw. Uit ervaring blijkt dat het zinvol is om op een later tijdstip een aparte sessie te organiseren over dit onderwerp. Typische onderwerpen die dan van belang zijn: de HMI van niet-DCS gerelateerde software, graphics op een large screen display wall, of een check op de leesbaarheid van de tekst.
  • Een voorbeeld van een onverwacht onderwerp dat tijdens een discussie met operators naar voren kwam, was een maximale responstijd van 1 minuut tot een emergency shut down, waarbinnen een veld-operator ter plaatse in de installatie de verdachte locatie van een Fire & Gas alarm moest opzoeken en controleren. Dit werd als bijna onmogelijk beschouwd.

 

©2016 Ergos    |     Disclaimer     |     Sitemap
Ontwerp: Webton.nl