Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering

Werkplekontwerp

ErgoS biedt op het gebied van werkplekontwerp:

  • Een compleet, gedetailleerd ontwerp van de werkplek en de werkruimte
  • 2D en 3D fotorealistische visualisaties
  • Prototypes en mock-ups
  • Bouwkundige tekeningen

Een werkplek is niet alleen een belangrijk instrument voor gebruikers om hun taken efficiënt uit te voeren maar moet ook een veilige, aangename en comfortabele plek zijn om te vertoeven. Naast taakeisen spelen diverse randvoorwaarden een bepalende rol, bijvoorbeeld de financiële en technische middelen, de beschikbare ruimte en toekomstige ontwikkelingen. Deze stemmen we in een zo vroeg mogelijk stadium af met de opdrachtgever.

In veel werksituaties werken mensen met verschillende functies, in dezelfde ruimte. Dat kan lastige situaties opleveren. Neem bijvoorbeeld een operator in een controlekamer die al zijn aandacht nodig heeft voor het besturen van een ingewikkeld productieproces met een hoog afbreukrisico. Hij mag daarbij niet worden gestoord door zijn collega’s die op hetzelfde moment, elders in de ruimte, druk met elkaar in gesprek zijn. Een dergelijke situatie vraagt meestal om aanvullende ontwerpeisen op het gebied van akoestiek, zichtlijnen, looproutes en scheidingen tussen werkplekken.

Omdat er niet zoiets bestaat als een ‘gemiddeld persoon’ houden we bij het ontwerpen van een werkplek altijd rekening met allerlei verschillen tussen mensen. Denk bijvoorbeeld aan verschillende lichaamsafmetingen, leeftijd, geslacht, vaardigheden, uithoudingsvermogen, culturele achtergrond en zelfs verschillen in stemming en motivatie. In samenwerking met gebruikers komen we tot werkplekeisen die zo veel mogelijk tegemoet komen aan al hun verschillende wensen en eisen. Om iedereen tot zijn recht te laten komen ontwerpen wij met mensen, en niet voor mensen.

Mensen hebben graag controle over hun arbeidsomstandigheden, met inbegrip van hun werkplek. Wanneer een werkplek geschikt moet zijn voor meerdere gebruikers stelt dat eisen aan de instelbaarheid. Een oplossing kan dan een verstelbaar werkblad, een verstelbare stoel of flexibele posities van technische apparatuur zijn. Daarnaast kunnen ook instelmogelijkheden voor het klimaat, daglicht, verlichting en geluid in het nieuwe ontwerp worden opgenomen.

ErgoS levert in verschillende stadia van het ontwerpproces 2D en 3D visualisaties om de discussie met de eindgebruikers en andere belanghebbenden te bevorderen. Afhankelijk van het gewenste detailniveau, kan ErgoS een gedetailleerd ontwerp maken voor de werkruimte, met allerlei interieurelementen, consoles, meubilair, etc. Indien gewenst levert ErgoS een interieurontwerp met sfeerbepalende, esthetische elementen zoals kleuren, materialen en texturen.

 

 

 

©2016 Ergos    |     Disclaimer     |     Sitemap
Ontwerp: Webton.nl