Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering

Human Factors Engineering

Human Factors Engineering (HFE) staat voor het optimaliseren van werksystemen inclusief taakontwerp, werkbelasting, werkplekinrichting, logistiek en lay-out van werkruimten, instrumentatie, informatie-presentatie en omgevingsfactoren.

Als Human Factors professionals hanteren we een systematische aanpak waarbij een situatie analyse en gebruikersparticipatie een sterke rol spelen. Deze aanpak geeft inzicht in de relatie tussen mens- en werkaspecten zoals op het gebied van werkbelasting, taakontwerp en de inrichting van werkplekken.

In HFE projecten combineren we onze methodiek met de gangbare projectaanpak van de opdrachtgever. We werken samen met andere disciplines, zoals technical ingenieurs, gespecialiseerde meubelmakers, architecten of omgevingsdeskundigen. We vormen daarmee de schakel tussen technische disciplines en gebruikers.

Voor onze specifieke werkwijze van mensgericht ontwerpen zijn een analyse van de situatie en de inbreng van gebruikers essentieel. Projectmanagement, gebruikstesten, een mock-up en een HTA (Hiƫrarchische Taak Analyse) zijn voorbeelden van onze inbreng in projecten. We gebruiken 3D-modelleer technieken, om alle betrokkenen in het project een zo goed mogelijk beeld van het ontwerp te geven.

Projectaanpak

We onderscheiden verschillende fases in een ontwerp proces:

  1. Oriƫntatie. Samen met de klant komen we tot een duidelijke formulering van de vraag en we maken afspraken over de aanpak.
  2. In onze projecten maken we eerst situatieanalyse waarbij we speciale aandacht hebben voor de taken die in een systeem worden uitgevoerd. Of de branche al bij ons bekend is of niet, het is in ieder project van essentieel belang om de factoren te analyseren die voor het nieuwe ontwerp bepalend zullen zijn.
  3. Functioneel ontwerp. Aan de hand van een Programma van Eisen presenteren we een aantal alternatieve oplossingen en stellen deze ter discussie bij de belanghebbenden.
  4. Gedetailleerd ontwerp. Samen met de klant en de eindgebruikers wordt de meest veelbelovende oplossing geselecteerd. Deze wordt uitgewerkt in een gedetailleerd ontwerp. In complexe situaties kan er gekozen worden voor een mock-up om de belangrijke details samen met gebruikers verder uit te werken.
  5. Tijdens de realisatie kunnen we uitvoerders bijstaan met praktisch advies over de realisatie van het ontwerp.
  6. Ingebruikname en evaluatie.

 

©2016 Ergos    |     Disclaimer     |     Sitemap
Ontwerp: Webton.nl