Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering

Functie ontwerp

Ons inziens vereist een Human Factors aanpak altijd een expliciet ontwerp van werk en functies. Werk kan worden ontworpen door het combineren van menstaken tot één of meer functies (jobs). Het is onvermijdelijk om daarbij ook aandacht te besteden aan het ontwerp van de werkorganisatie. Deze ontwerp activiteit noemen we het taakallocatieproces.

Veel te vaak ontstaan functies als een verzameling taken die overblijven tijdens het technisch ontwerp van een productiesysteem. Denk hierbij aan taken die voor welke reden dan ook niet te automatiseren blijken te zijn, bijvoorbeeld vanwege hoge kosten of het ontbreken van technologische mogelijkheden.

ErgoS beschikt over de middelen en de kennis om de omvang en kwaliteit van de resterende functies te beoordelen en te verbeteren in termen van taakduur, repetitie, variatie, moeilijkheid, en tenslotte veiligheids- en gezondheidsrisico’s.

Voor discrete fabricage taken is dit relatief eenvoudig, als men eenmaal beschikt over een goede schatting van de tijd die diverse taken duren. Deze gegevens kunnen vervolgens ook weer gecombineerd worden tot een beoordeling van de fysieke werkbelasting.

Voor werkzaamheden in de procesbesturing en processupervisie, is het schatten van een werkbelasting lastiger, omdat het niet mogelijk is om de feitelijke menselijke informatieverwerking waar te nemen. De oplossing hiervoor is het uitvoeren van een taakanalyse in een bestaand productiesysteem. ErgoS beschikt over veel vergelijkingsmateriaal ten behoeve van een eventuele benchmarking.

Het resultaat van een expliciet ontwerp van functies en de werkorganisatie is meestal, dat men met minder mensen toekan, dan oorspronkelijk werd ingeschat zonder een expliciet functieontwerp proces.

Een aantal gepubliceerde cases: airport baggage handling (pdf), post sorting centres (pdf), process control (pdf).

©2016 Ergos    |     Disclaimer     |     Sitemap
Ontwerp: Webton.nl