Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering

ErgoSers naar HFNL jaarcongres

Afgelopen 28 en 29 november was het jaarcongres van onze vakvereniging Human Factors NL. Met het volledige team van ErgoS (op twee zieken na) zijn we hier naartoe gegaan. ErgoSers Ruud Pikaar, Erik Mulder en Niels de Groot hebben presentaties gegeven, de anderen konden vooral kennis opzuigen. Ook was het erg leuk om onze vakcollega’s weer eens te zien en spreken.

De organisatie van het congres had zoveel mogelijk keynote speakers van buiten de vereniging om een bijdrage gevraagd om zo onze kennis te verbreden en te kijken wat er in aangrenzende vakgebieden gebeurt. Om in deze geest te blijven heb ik ook af en toe voor sessies buiten mijn eigen comfort zone gekozen. Ik heb een ontzettend leuke sessie gevolgd over exoskeletten, waarbij de boodschap vooral was om eerst alle ergonomische aspecten op orde te hebben voordat je exoskeletten, als laatste redmiddel, inzet. En dat het nut van exoskeletten een stuk minder wordt wanneer je dynamisch bezig bent.

Ook woonde ik een sessie bij over ‘minder zitten op kantoor’, waarbij aan het einde van de sessie er een soort ‘lagerhuis’ werd gehouden waarbij de ene helft van de zaal het met de stellingen eens moest zijn en de andere helft tegen. Een leuke presentatievorm waarbij je minder hoefde te zitten als je aan het woord was.

Jan Dul vertelde ons dat maatregelen gericht op het verbeteren van het welbevinden niet per se leidt tot een verbeterd welbevinden, maar dat prestatie-verhogende maatregelen wel leiden tot een betere prestatie en vaak ook tot een beter welbevinden. Hier ligt een taak voor ons als Human Factors Engineers om te kijken hoe we deze inzichten goed kunnen benutten.

Met keynotes van onder andere Joost Hermans over hoe speels ontwerpen (gamification) ingezet kan worden voor verandering van ons gedrag en Victor Lamme over hoe ons brein wordt beïnvloed door angst, hebzucht en kuddegedrag en dat je daar met ontwerpen rekening mee kunt houden was het een geslaagd en goed gevuld congres!

ErgoSer Erik Mulder was voorzitter van de goed bezochte sessie ‘AI wat zijn de human factors’. Lees hier meer over deze sessie. 

©2016 Ergos    |     Disclaimer     |     Sitemap
Ontwerp: Webton.nl