Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering

ErgoS en Gasunie: een drieluik

Gasunie en ErgoS hebben inmiddels een aardig track-record als het gaat om projecten op de diverse locaties van Gasunie in Nederland. Dit jaar wordt er op drie locaties van Gasunie door ErgoS meegewerkt aan vernieuwing. In samenspraak met de gebruikersgroepen komen nieuwe ontwerpen voor de verschillende controlekamers tot stand.

Voor het compressorstation in Ravenstein is een herontwerp van de controlekamer gemaakt, waarvan de realisatie begin volgend jaar van start zal gaan. Belangrijke aspecten in deze opdracht waren: meer verbinding met de ruimte waar de vergunningenbalie zich bevindt, scheiding tussen de primaire en secundaire taakgebieden en een update van de uitstraling.

Op de LNG-locatie op de Maasvlakte wordt een conceptstudie uitgevoerd voor de controlekamer. Deze ruimte wordt door verschillende groepen gebruikt. Vanwege de verschillende taakgebieden is er behoefte aan enige afscheiding, maar onderling contact is wel noodzakelijk. Verschillende opties voor de inrichting van de ruimte zijn onlangs gepresenteerd.

In Zuidbroek is recent de schop de grond in gegaan voor een nieuwe stikstoffabriek met menginstallatie, die naast de bestaande kleine fabriek zal gaan draaien in het eerste kwartaal van 2022. Voor beide fabrieken wordt één gezamenlijke controlekamer gecreëerd. ErgoS is voor de review van en eventuele ontwerpaanpassingen voor deze controlekamer gevraagd. Interessant detail hierbij is dat er sprake is van twee verschillende gebruiksscenario’s voor de dezelfde ruimte. Afgelopen week is de review besproken samen met de eerste schetsen voor de inrichting, begin volgend jaar zal het detailontwerp gereed zijn.

©2016 Ergos    |     Disclaimer     |     Sitemap
Ontwerp: Webton.nl