Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering

3D – Modellen

Op het raakvlak van maritieme ergonomie en praktische ontwerpmethoden zijn Lars-Ola Bligard (Chalmers University, Göteborg) en zijn collega’s actieve onderzoekers. Onlangs verscheen een leuke studie The power of the dollhouse: comparing the use of full-scale, 1:16-scale and Virtual 3D-models for user evaluation of workstation design. Proefpersonen (n=18) met ervaring op zee, bekeken verschillende uitvoeringen van 3D-modellen van een werkplek op een scheepsbrug. De onderzoekers observeerden de gang van zaken, namen focus-groep interviews af, en legden de deelnemers individuele vragenlijsten voor. Interessant zijn de uitkomsten. De 1:1 mock-up levert de meeste reacties en verbetervoorstellen op, de 3D virtuele omgeving de minste. Uiteraard zijn hier diverse kanttekeningen bij te maken. Meer lezen hierover: vraag de volledige tekst op (www.researchgate.net/profile/Lars_Ola_Bligard/research).

ErgoS gebruikt de 1:1 mock-up regelmatig in haar ontwerpprojecten, naast gedetailleerd virtuele 3D-modellen. Elke visualisatietechniek heeft zo haar eigen voor- en nadelen. Meer over visualisatie en gebruikersparticipatie presenteren we in de 2-daagse workshop Praktische Ontwerptechnieken.

©2016 Ergos    |     Disclaimer     |     Sitemap
Ontwerp: Webton.nl