Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering

Trust & Situational Awareness in Automated Systems.

Op 17 en 18 april vond in Halden (Noorwegen) een conferentie van het Human Factors in Control Forum plaats. ErgoS is lid van dit internationale forum waarin industrie, wetenschap en Human Factors professionals elkaar elk half jaar treffen. Deze keer 13 presentaties over geautomatiseerde systemen (“remote control”) en autonome systemen, zoals zelfsturende auto’s of schepen.    

Een onderzoek naar het vertrouwen in zelfsturende auto’s werd gepresenteerd door Ekman en Johansson van Chalmers University. Tijdens testritten zat een zogenaamde data-analist op de achterbank van de auto; maar deze bestuurde in werkelijkheid de auto in twee verschillende rijstijlen. Originele opzet met leuke uitkomsten. Diverse andere sprekers gingen in op de autonome auto. Natuurlijk kregen we diverse absurde voorbeelden te zien van autonome auto’s die de fout in gaan (oeps, dit obstakel had “ik” niet gezien).

De goeroe op het gebied van Situational Awareness, Mica Endsley verzorgde vanuit de USA per beeldverbinding een overzichtsverhaal over het spanningsveld tussen het heilig geloof in 100% automatisering enerzijds en de kansen dat dit niet lukt en tot onveilige situaties leidt. Op dag twee werden enkele presentaties verzorgd door UX-engineers. Dit was niet erg diepgaand, maar wel zeer verhelderend voor wat betreft het aangeven van het spanningsveld tussen UX-design en Human Factors.     

De presentaties van deze en vorige bijeenkomsten zijn te vinden op www.sintef.no/projectweb/hfc-e.

©2016 Ergos    |     Disclaimer     |     Sitemap
Ontwerp: Webton.nl