Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering

Sonneborn - nieuwe werkwijze operator taken

ErgoS ontwikkelt voor Sonneborn Amsterdam een nieuwe werkwijze voor de operator taken (in controle kamer en in de installaties) en speelt een rol bij de implementatie daarvan.

©2016 Ergos    |     Disclaimer     |     Sitemap
Ontwerp: Webton.nl