Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering

Onze projecten

De projecten waaraan we de afgelopen jaren hebben gewerkt, kun je verdelen in vier werkgebieden; controle centra, maritiem, software en logistiek. Projecten die niet onder deze vier gebieden vallen, worden toegelicht op de pagina ‘divers’. Ieder werkgebied heeft zijn eigen uitdagingen op het gebied van Human Factors. Om dit te illustreren, geven we hieronder een aantal voorbeelden van projecten die we hebben uitgevoerd.


Werkvelden

Controle centra

Controle centra

Vaak gaan projecten met betrekking tot controlekamers over een upgrade van zowel bestaande instrumentatie in de controlekamer, als installaties in het veld.

Logistiek

Logistiek

In productie- en logistieke bedrijven wordt veel werk door mensenhanden uitgevoerd.  Goed ontworpen taken en werkplekken verhogen de productiviteit en verlagen de gezondheidsrisico’s.

Maritiem

Maritiem

Op schepen is de relatie tussen mens en techniek belangrijk voor het functioneren. Aandachtspunten zijn o.a.: zichtlijnen, nachtzicht, omgevingsfactoren, fysieke belasting en werkbelasting in 24-uurs werksituaties.
ErgoS is ook actief in andere gebieden van de maritieme sector. Bijvoorbeeld controleposten voor kust- en binnenvaart, sluizen en bruggen, maritiem HCI, en offshore productie (gas en olie).

Software

Software

De meeste van onze projecten zijn een mix van HMI ontwerp en het ontwerp van de fysieke werkplek en de benodigde hardware. Sommige projecten zijn louter administratieve applicaties, zoals database applicaties voor het bank- en verzekeringswezen, andere worden geïntegreerd met machine interfaces. Schermgrootte varieert van smartphone formaat tot meerdere desktopschermen en videowalls.

Verkeerscentrales

Verkeerscentrales

Operators in verkeerscentrales gebruiken een combinatie van computerapplicaties, CCTV-beelden en communicatietechnologie voor het monitoren en de bediening van verkeersstromen, en om snel te kunnen reageren op incidenten en alarmen. De veiligheid van weggebruikers is altijd in het geding. Een goed (mentaal) beeld van de situatie is een belangrijke basis voor de operator om de juiste beslissing te kunnen nemen.

©2016 Ergos    |     Disclaimer     |     Sitemap
Ontwerp: Webton.nl