Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering

Onbekend maar waardevol: HFC Forum

ErgoS is lid van Human Factors in Control, afgekort tot het HFC Forum, een internationaal netwerk van mensen die dagelijks met Human Factors te maken hebben. Het forum organiseert jaarlijks in mei en oktober een conferentie vaak met gerenommeerde gastsprekers, waaraan tussen de 50 en 70 mensen uit Scandinavië en Nederland deelnemen.  Deze keer was het thema ”Organizational safety and safety culture – current challenges and future directions“. BW Fleetmanagement, een grote reder, was gastgever. In Scandinavië is er veel belangstelling voor HF en veiligheid onder kritische omstandigheden. Op de bijeenkomst was ook een verschuiving van HF aandacht voor de kwakkelende olie & gas industrie naar een bloeiende scheepvaart sector waar te nemen.

©2016 Ergos    |     Disclaimer     |     Sitemap
Ontwerp: Webton.nl