Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering

Gaat het weer beter in de olie & gas sector?

In 2017 lagen de Schotse wateren nog vol met boorinstallaties en supply schepen. Inmiddels is de olieprijs weer gestegen en lijkt er zich een lichte verbetering af te tekenen. ErgoS heeft in December 2017 een mooie opdracht gekregen om twee Nederlandse controle centra voor gasproductie te integreren op één locatie. Daarnaast zijn we in gesprek met een grote internationale speler over onderzoek naar “Integrated Operations” voor hun grote en complexe raffinaderijen.

©2016 Ergos    |     Disclaimer     |     Sitemap
Ontwerp: Webton.nl