Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering

CCTV ergonomie ISO-standaard

Ruud Pikaar (ErgoS, NL) en John Wood (CCD, UK) ontwikkelen een zogenaamd “new work item” voorstel met betrekking tot ergonomie richtlijnen voor CCTV. De ISO Technische commissie, TC 159/SC4 stemt ermee in om te starten met een voorstel voor een Technisch Specificatie document  op basis van ons document “Human Factors Guidelines for the design of CCTV-systems” (Mei 2015).

Hoewel standariseringsprocessen in de regel veel tijd kosten, zien we dit toch als een grote stap voorwaarts naar standaardisatie.

©2016 Ergos    |     Disclaimer     |     Sitemap
Ontwerp: Webton.nl