Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering

AVG Privacyverklaring

ErgoS Human Factors Engineering
Juli 2019

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Over ons

Deze website wordt beheerd door ErgoS Human Factors Engineering. ErgoS is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp).

Onze gegevens zijn:
ErgoS Human Factors Engineering
Postbus 267
7500 AG  Enschede
KvK: 08115335

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer u het contactformulier invult, verwerken we alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt.

Dit is in ieder geval

  • uw e-mailadres

Daarnaast kunt u nog de volgende gegevens verstrekken:

  • Naam;
  • Telefoonnummer;
  • Omschrijving van het onderwerp;
  • Een tekstbericht.

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen om u van een reactie te kunnen voorzien.

Door de gegevens aan ons te verstrekken geeft u ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doel te gebruiken en maximaal 1 jaar te bewaren. De gegevens worden niet met anderen gedeeld.

Indien we uw gegevens nog willen gebruiken voor andere doeleinden, zoals het toesturen van een nieuwsbrief, zullen we daarvoor eerst om toestemming vragen. Wij verwerken uw gegevens dus op grond van artikel 8 sub a en sub b Wbp en in overeenstemming met de AVG (Engels: GDPR).

Waar verwerken we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een email-programma op een lokale PC op ons kantoor en eventueel in een afgeschermde cloud-omgeving van Highrise.

De servers van Highrise zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Uw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework en een overeenkomst tussen ErgoS en Highrise die voldoet aan de AVG.

Nieuwsbrieven

Via onze website kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. De door u ingevulde persoonsgegevens (e-mailadres en de eventuele andere velden) worden door ons uitsluitend gebruikt om u onze nieuwsbrieven toe te sturen. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Als u een nieuwsbrief ontvangt, dan kan het zijn dat ons nieuwsbriefprogramma vastlegt wanneer deze geopend wordt, en op welke links eventueel wordt geklikt. We gebruiken Mailchimp voor het versturen van onze nieuwsbrieven. Lees hier meer over Mailchimp’s privacyreglement.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Onder elke nieuwsbrief staat een link waarmee u zich direct kunt afmelden. U zult dan geen nieuwsbrieven meer ontvangen. In elke nieuwsbrief is ook een link opgenomen waarmee u uw gegevens kunt wijzigen. Bij het afmelden kan het zijn dat uw gegevens nog niet definitief verwijderd zijn. Mocht u dat willen, dan kunt u ons daarom verzoeken.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies

Voor een goede werking van deze website worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat waar u onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer.

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u hier vinden.

Uitschakelen en verwijderen

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Links

Op onze website zult u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten ergos. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De gegevens die wij alleen gebruiken om te reageren op het door u ingevulde contactformulier worden binnen 1 jaar na onze laatste correspondentie met u verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

U hebt altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U hebt ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast hebt u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien hebt u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via contact@ergos.nl .

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

©2016 Ergos    |     Disclaimer     |     Sitemap
Ontwerp: Webton.nl