Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering

Telefoon bedienen in dashboardhouder mag ! ?

Volgens een uitspraak (7 maart) van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is het bedienen van een mobiele telefoon wettelijk niet strafbaar. Het vasthouden is niet toegestaan. In de pers krijgt minder aandacht de melding in de uitspraak, dat omwille van de verkeersveiligheid hier in de wet beter bedienen van gemaakt kan worden. De VID (Verkeers Informatie Dienst) voegt hier aan toe dat toen het wetsartikel ingevoerd werd je met een mobiele telefoon alleen kon bellen en sms-en, waardoor indertijd het begrip vasthouden voldoende was.

Er zijn twee problemen. De eerste is van algemene aard, namelijk of je wel moet proberen om precies in een wetstekst vast te leggen wat wel en wat niet mag. Zo’n lijst wordt oneindig lang, en de technologie verandert veel sneller dan dat we de regels kunnen aanpassen. Het is dus beter om vast te leggen wat je zou willen bereiken met de wetstekst: in dit geval veiliger verkeer, door er voor te zorgen dat een verkeersdeelnemer (automobilisten, maar ook fietsers e.d.) zich concentreert op het verkeer, en niet op allerlei neventaken. Zie ook het feitenblad over afleiding in het verkeer van de SWOV.

Hiermee komen we op het tweede probleem: wat is bedienen? Is dat een knop indrukken of is dat het geheel aan handelingen waarmee we met een smart device interacteren? Wanneer vraagt de interactie zoveel aandacht van de verkeersdeelnemer, dat de hoofdtaak er onder gaat leiden? Eenvoudige, maar nog niet zo gemakkelijk te beantwoorden vragen. Een paar zaken zijn duidelijk:

  • Waar en hoe lang kijk je naar: de weg of het schermpje? De volumeknop van de radio of een lichtschakelaar kan je zonder je blik van de weg te halen al vinden en bedienen.
  • Veel aandacht voor de weg en weinig voor het scherm betekent dat het aannemen van een telefoongesprek wel kan, maar het intypen van een telefoonnummer of een tekstje niet. Gebeld worden oké, bellen liever niet of met een gemakkelijk te bereiken voorkeurstoets (misschien spraakherkenning toepassen?).
  • Swipen is lastiger en kost misschien meer tijd dan een knop indrukken.
  • Tekst lezen op een smart device vraagt van je dat je vooral naar het scherm kijkt, i.p.v. naar de weg. Dat is afhankelijk van de plaats van het scherm binnen je gezichtsveld. Het menselijk oog is nog wel goed in het waarnemen van beweging in het omliggende gebied, maar ja, alles beweegt als je onderweg bent.

Ik heb een 12-jaar oude Toyota met ingebouwd navigatiesysteem. De bediening is automatisch geblokkeerd, als de auto rijdt. En dat lijkt mij een goede zaak.

©2016 Ergos    |     Disclaimer     |     Sitemap
Ontwerp: Webton.nl